Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Muskelknuten

"Hälsan är summan av alla sjukdomar man inte har"

Friskvård ger 5 gånger pengarna tillbaka!

Även om friskvårdssatsningen kostar pengar så är den ändå företagsekonomiskt lönsam. Investerade pengar ger utdelning Med råge.

Det går att investeringskalkylera hälsa. Räkna med att få mellan 3-5 gånger pengarna tillbaka mätt i positiva effekter som förbättrad arbetskapacitet, mindre sjukfrånvaro och minskad rehabiliteringsrisk. För ett företag är skillnaden 300 000kr över en fyraårsperiod mellan en anställd som lever osunt och inte motionerar och en rökfri medarbetare som har valt en bättre livsstil med regelbundna matvanor och motion.

I takt med att staten kommer att överföra allt mer ansvar till arbetsgivaren för den anställdes hälsa, kommer troligtvis arbetsgivarna också att få svara för merparten av kostnaden för sjukförsäkringen. För att ta till en liknelse måste vi vårda vår hälsa som vi sköter om vår nya bil. Bryr vi oss inte om bilen går den sönder. Samma sak med kroppen.

Även om friskvårdsprogrammet kostar pengar så är det en lönsam investering. Och vinsten kan maximeras om friskvården sker på arbetstid, då är nämligen kostnaderna avdragsgilla i sin helhet.

Vi på Muskelknuten arbetar med att stödja er affärside med minskad personalkostnad och en ökad produktivitet genom symtom behandlingar samt genom ökad personals medvetenhet om sin egen hälsa. Det vi erbjuder är massage, kostrådgivning, kostföreläsningar och träningsupplägg för dom som så önskar.  

Välj Muskelknuten som er friskvårdsleverantör och bli ett företag i tiden!