Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Muskelknuten

"Hälsan är summan av alla sjukdomar man inte har"

Massage är bra för (nästan) alla.

Idag konstaterar forskare världen över att massage påverkar det autonoma nervsystemet (ickeviljemässiga nervsystemet), att hormoner som ger lugn frigörs och blodcirkulationen ökar. Forskare har kommit fram till att massage och annan beröring framkallar oxytocin, även kallat "lugn och ro hormon".

Det vi jobbar mycket med är symptom behandlingar, olika typer av muskulära problem såsom Ischias, inklämningssyndrom i axelleden, huvudvärksproblem och andra typer av muskulära problem som ger inskränknigar i rörligheten.

Massage:

- gör spända muskler mjuka o elastiska

- ökar blodcirkulationen i musklerna

- ökar lymfcirkulationen

- stärker immunförsvaret

- har en avslappnande effekt på kroppen

- ger en lugnare o djupare andning

- ökar utsöndringen av vätska o restprodukter

- ger en ökad kroppskännedom

- motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad

- har god effekt på träningsverk

- motverkar spänningar vid smärttillstånd

- motverkar stress

- har en lugnande effekt på nervsystemet

- ökar vår koncentrationsförmåga

- ökar kroppens välbefinnande

Laserterapi

Redan på 60-talet kom dom första rapporterna på medicinska lasrar att dom har en stimulerande effekt på celler och vävnad. Laserljuset är mycket rent och tränger djupt ner i vävnaden, olika beroende på typ och våglängd av laser. Det finns åtskilliga studier om effekterna av lågenergilaser. Man har studerat effekter på en rad olika tillstånd och ofta påvisat mycket goda resultat..

Några typiska fall på effekter vid laserterapi är smärtlindring, minskad inflammation, stärkt immunförsvar samt bättre blodcirkulation. Laserterapi är en biverkningsfri behandlingsmetod för många olika symtom och tillstånd.

Laserbehandling är vanlig och behandlingseffekterna är speciellt goda för behandling av rörelseapparatens olika delar och problem.

Exempel på det är:

- Smärtproblem

- Inflammationer

- Muskulära problem

- Svullnader

- Skador och förslitningar

- Reumatiska problem och artros (smärtlindring)

- Hudsjukdomar (bältros, akne, vårtor, psoriasis, svårläkta sår)

- Immunsystemet kan stärkas så att olika sjukdomstillstånd lindras t ex astma, allergier.

Lågeffektlaserbehandling är en riskfri och smärtfribehandlingsmetod. Medicinsk laser stimulerar celler att självläka och fungerar helt utan kemikalier och piller.

Strain and counterstrain

En otraumatisk manipulativ teknik

Strain and counterstrain (SCS) är en osteopatisk teknik. Osteopatin har en lång tradition med icke smärtande manuella behandlingar där hela nervsystemet behandlas.

Inom osteopatin använder man ett begrepp; ”somatiska dysfunktioner”. Detta begrepp är centralt inom osteopatin och därför bör någon som arbetar med SCS ha en viss förståelse för detta begrepp.

SCS är en sk vilolägesbehandling, en metod där man med hjälp av ömma punkter och bekväma lägen diagnostiserar och behandlar spänningar i hela kroppen. Den ömma punkten används för att lokalisera var spänningen sitter, därefter för man kroppen in i ett viloläge där smärtan från den ömma punkten avtar. I detta läge skickas signaler från den spända vävnaden till hjärnan att det känns bekvämt. Hjärnan skickar nu signaler till vävnaden att den ska släppa på spänningen. Denna kommunikation sker under stillhet. Slutligen för terapeuten långsamt patienten till normalläget under största möjliga avslappning.

Med SCS kommer man åt smärttillstånd i djupt liggande vävnader som man inte når med t ex massage. Metoden fungerar bra både på akuta tillstånd som nackspärr och ryggskott och smärta som har sin orsak längre tillbaks i tiden.